Speltakken

Het scoutingspel volgens de spelvisie S.C.O.U.T.S.

spelvisie De visie bestaat allereerst uit het element Samen. Dit staat voor de betrokkenheid die je als Scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid tussen alle Scouts op deze wereld en voor het internationale aspect binnen Scouting. De C staat voor Code. Dit element staat voor de normen en waarden, de ceremoniën en het fundament van Scouting. De O staat voor Outdoor oftewel het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting wordt beleefd, maar ook als een opvoedende waarde. De U staat voor Uitdaging. Met name voor de persoonlijke ontwikkeling van de Scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf steeds verder te ontwikkelen en steeds opnieuw je grenzen te verleggen. De T staat voor Team, oftewel het werken in subgroepen (ouderen helpen de jongeren) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden. Tenslotte hebben we ook nog de S van Spel. Dit staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid hiervan, de thematiek en het aanspreken van de eigen creativiteit.  

Divers spelaanbod

module-spelvisie-en-methode-4-728-2 Het spelaanbod is op haar beurt weer verdeeld in een achttal activiteitengebieden. Dit zijn achtereenvolgens de Uitdagende Scoutingtechnieken, het Buitenleven, Expressie, Sport & Spel, Identiteit, Samenleving, Internationaal en Veilig & Gezond. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bij de uitdagende Scoutingtechnieken activiteiten plaatsvinden zoals kamperen, kaart en kompas, stoken of pionieren. Dit laatste is het bouwen met palen en touw. En binnen het gebied van het Buitenleven vinden er activiteiten plaats zoals survival, natuurbeheer en meer. Alle activiteiten passend bij de leeftijd en het niveau van de leden. Op deze manier groeien de Scouts in hun persoonlijke ontwikkeling. Van Bever tot en met Roverscout.

Iedere speltak heeft iets unieks!

scoutfit2 Scouting Ernst van Kempen heeft verschillende speltakken waarin leden uit één leeftijdsgroep hun spel spelen: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts. Op de verschillende speltakpagina’s vind je informatie over deze specifieke speltak.