Financiële ondersteuning voor jeugdleden

Bij scoutinggroep Ernst van Kempen geloven we sterk dat een lidmaatschap van een vereniging voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. De gemeente Baarn deelt deze ambitie en heeft een aantal subsidiepotjes voor kinderen wiens ouders/ verzorgers niet de (volledige) kosten van een lidmaatschap kunnen dragen. Hieronder zetten we de verschillende potjes en regels zoals nu bekend (voorjaar 2022) voor gezinnen met een laag inkomen op een rijtje. Deze regelingen zijn niet alleen voor scoutingactiviteiten, maar ook voor lidmaatschap van andere verenigingen, muzieklessen, zwemlessen, of praktische zaken als een fiets of computer. Er zijn nog meer regelingen beschikbaar voor minima in Baarn, buiten financiële ondersteuning voor een sport-of scoutingvereniging.  Zie voor een overzicht van alle regelingen: https://www.pitbaarn.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen Stichting leergeld Zie voor meer informatie: https://www.leergeld.nl/soest-baarn/ Stichting leergeld kan een bijdrage geven voor lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging, muziekles, schoolreisje of benodigdheden als een computer of fiets en is beschikbaar voor kinderen tussen 4-18 jaar. Indien u in aanmerking komt voor een bijdrage, regelt stichting leergeld de betaling meestal rechtstreeks met de vereniging. In aanmerking komen o.a. mensen met een bijstandsuitkering, of met een schuldhulpverleningstraject. Of u in aanmerking komt, wordt door Stichting Leergeld individueel bekeken. Daarvoor komt er iemand van de stichting bij u thuis langs. Alle informatie is te vinden in deze flyer. Een aanvraag voor een bijdrage van Stichting Leergeld doet u door contact op te nemen met Stichting leergeld: telefonisch via 06-16615319 of per mail via coordinator@leergeld-sb.nl. Het declaratiefonds Voor meer informatie zie: https://www.pitbaarn.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/declaratiefonds-gemeente-baarn Vanuit het declaratiefonds kunnen mensen met een laag inkomen een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor het lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging, muzieklessen, zwemlessen of andere creatieve activiteiten. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen tussen 4-17 jaar. In aanmerking komen mensen met een gezinsinkomen tot maximaal 120% van het bijstandniveau en/of mensen in een schuldhulpverleningstraject. De vergoeding is maximaal €403 (kinderen) / €150 (volwassenen) per jaar. Een aanvraag voor het declaratiefonds kan worden ingediend via de website van de gemeente Baarn (vanaf 1 februari 2022): https://www.baarn.nl/declaratiefonds/ Jeugdfonds Sport en Cultuur Voor meer informatie zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/?showpu=1 Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Dat geldt ook voor benodigde materialen (aanschaf van bijvoorbeeld uniform of zwemkleding, huur van instrumenten, etc.). De bijdrage wordt direct door het jeugdfonds overgemaakt aan de vereniging. Een aanvraag kunt u niet zelf doen, maar dit wordt gedaan door de leerkracht, cultuurcoach, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker in Baarn via www.allekinderendoenmee.nl. Voor meer informatie en het verzoek om een aanvraag te doen, kunt u contact leggen met de armoederegisseur van Baarn via armoederegisseur@pitbaarn.nl of telefonisch via 035-3037878. SAM2 Voor meer informatie, zie: https://www.pitbaarn.nl/is/organisatie/218854/invis2/sam2 SAM2 is een initiatief dat voor Baarnse inwoners met een minimuminkomen iets extra’s wil doen. Zoals een fiets, een dagje uit, een abonnement op een sportvereniging, of iets heel anders. Zo zou u een bijdrage voor het zomerkamp kunnen aanvragen, bijvoorbeeld. Iedereen die op een minimumniveau leeft in de gemeente Baarn kan een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met Pit Baarn via 035-3037888 of via mail naar info@sam2.nl.