Lidmaatschap

Je bent van harte welkom bij de Scouting Ernst van Kempengroep in het Sint Jorisgebouw aan de Van der Helstlaan 2. Het is gebruikelijk dat je eerst vier keer gratis komt kijken bij de opkomst van de voor jou bedoelde speltak. Wij vinden het belangrijk dat de leden die zich aanmelden de minimum leeftijd van de speltak hebben. Dat is voor bevers 5 jaar, welpen 7 jaar, scouts 11 jaar en explorers 15 jaar. Als je besluit lid te worden, krijg je een inschrijfformulier, machtigingsformulier en een toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto's op social media mee. Deze lever je vervolgens ingevuld in bij de speltakleiding. Het kan voorkomen dat er soms een wachtlijst in werking treedt. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en dat wij de veiligheid en kwaliteit kunnen waarborgen. Daarom hebben wij een maximum aantal leden ingesteld per speltak. Indien er een wachtlijst voor een speltak is, worden aspirant leden hierover ingelicht. Als je lid wordt, ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten ten aanzien van het lidmaatschap.

Kosten

Kostenpost Kostenoverzicht
Contributie: 37,50 euro per kwartaal (19,50 euro voor plusscouts) ; per 1 januari 2015
Aanschaf Uniform: Ongeveer 35 tot 45 Euro (afhankelijk van maat)
Deelname zomerkamp: Wordt jaarlijks vastgesteld (2019: € 110,00) voor welpen en scouts. Voor bevers en explorers wordt dit vastgesteld aan de hand van een begroting.
Aanschaf groepsdas: 12,50 euro (welkomspakket = das + alle insignes kost 20 euro. verkrijgbaar bij speltakleiding)

Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd via een automatische incasso. Dit houdt in dat er vier maal per jaar het bedrag van 37,50 euro wordt geïncasseerd. De leiding bestaat uit vrijwilligers die zich onbezoldigd inzet voor alle Scouting activiteiten en begeleiding van de Scouts. Voor de groepsweekenden, zoals de Jota-Joti en het St. Jorisweekend, wordt een bijdrage van 7,50 euro per keer gevraagd. Het speltakteam kan voor een slaapweekend een kleine vergoeding van maximaal 7,50 euro voor extra kosten vragen. De overige inkomsten worden door de scoutingleden met elkaar opgehaald door mee te doen met acties zoals de JantjeBeton collecte of te zorgen voor lotenverkoop . Met deze extra inkomsten worden uitjes georganiseerd of nieuw spelmateriaal aangeschaft.

Financiële ondersteuning

Bij scoutinggroep Ernst van Kempen geloven we sterk dat een lidmaatschap van een vereniging voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. De gemeente Baarn deelt deze ambitie en heeft een aantal subsidiepotjes voor kinderen wiens ouders/ verzorgers niet de (volledige) kosten van een lidmaatschap kunnen dragen.   Klik hier voor meer informatie.  

Vakanties

De opkomsten gaan in principe altijd door, met uitzondering van de zomerstop. Dit betekent ook dat we tijdens korte schoolvakanties onze opkomsten houden. Incidenteel kan het voorkomen dat een opkomst wordt geannuleerd. De leiding houdt u hiervan op de hoogte. In het nieuwe jaar krijgt u een jaarplanner waarop alle activiteiten die we nu al weten hebben ingevuld. Op de kalender van deze site staan alle actuele gebeurtenissen van onze groep.

Installeren

Wanneer uw kind lid is, wordt hij/zij binnen afzienbare tijd geïnstalleerd. Tijdens deze ceremonie zijn ouders, opa’s en oma’s allemaal welkom. Uw kind zegt de belofte en krijgt dan de installatietekens opgespeld. Vanaf dit moment mogen de insignes op het uniform.

Overvliegen

Bij scouting wordt het overgaan van de ene speltak naar de andere speltak overvliegen genoemd. Als richtlijn wordt hiervoor gekeken naar de leeftijd van het jeugdlid. Daarnaast kijken en overleggen de speltakleiding met elkaar en met u als ouders waar uw kind aan toe is.

Privacystatement

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.