Geschiedenis van onze groep

De “verkennerij” in Nederland werd opgericht in 1910. De eerste Baarnse welpenhorde werd op 11 mei 1932 opgericht door mevrouw Klaarwater. De groep kreeg de naam van een Franse jeugdheilige: Guido de Fontgalland. De Guido de Fontgallandgroep was een jongensgroep aangesloten bij de Katholieke Verkenners.  

guidodefontgalland.jpg
  In 1942 werd de padvinderij in Nederland door de Duitse bezetters verboden, maar na de oorlog werd er al gauw opnieuw gestart. Voor de oorlog kwamen de leden van de verkennerij vooral uit de betere kringen. Na de oorlog veranderde dit en werd de padvinderij toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Een (jongens) scoutinggroep bestond in die tijd uit één of meer van de volgende onderdelen:  
- een horde welpen 8 tot 12 jaar verdeeld in nesten
- een troep verkenners 12 tot 17 jaar verdeeld in patrouilles
- een stam voortrekkers 17 tot 23 jaar verdeeld in ploegen
  Het was mogelijk dat één groep meerdere hordes, troepen en/of stammen had. Elke horde, troep of stam had een eigen naam. Van de Guido de Fontgallandgroep is de opbouw bekend zoals die was op 1 januari 1946. Hier komt voor het eerst de naam Ernst van Kempen te voorschijn. De naam van de groep is nog onveranderd, maar diverse onderdelen van de groep dragen al de naam van Ernst van Kempen. In 1952 werd de groepsnaam gewijzigd: “Guido de Fontgallandgroep” werd “Ernst van Kempengroep”. De groep bleef een jongensgroep aangesloten bij de Katholieke Verkenners. De opbouw van de Guido de Fontgallandgroep op 1 januari 1946:  
Welpen  Ernst van Kempenhorde Sint Bernardhorde
Verkenners  Ernst van Kempentroep Sint Bernardtroep Dr. Paul Julientroep
Voortrekkers  Ernst van Kempenstam
  Eind 1972 werden de vier landelijke organisaties (De Katholieke Verkenners, de Nederlandse Padvinders, de Nederlandse Gidsen en het Nederlands Padvindstersgilde) samengevoegd. De nieuwe naam van de landelijke vereniging werd Scouting Nederland. Vlak hierna, op 1 januari 1973, werd besloten de Ernst van Kempengroep en de Maria Gorettigroep samen te voegen, zodat er een scoutinggroep ontstond met zowel jongens als meisjes. De nieuwe naam werd R.K. Scouting Ernst van Kempengroep. De groep bestond uit drie speltakken: welpen, verkenners en kabouters. Dit is de vorm waarin de groep nu nog bestaat, al zijn er in de loop der tijd wel enkele speltakken bijgekomen: gidsen (januari 1974), rowans (oktober 1974), sherpa’s (oktober 1977), stam (oktober 1977) en bevers (januari 1988). De Rowans en Sherpa’s draaien vanaf januari 1982 gezamelijke opkomsten, tegenwoordig onder de naam Sherows. In 2002 zijn een aantal speltakken samengevoegd: de welpen en kabouters zijn samengevoegd onder de naam welpen. De verkenners en gidsen onder de naam scouts. In 1973 werd de eerste Ernst van Kempenkrant gemaakt, de opvolger van het clubblad in de jaren zestig. Deze krant verschijnt nog steeds. In 1980 is er een grote reunie geweest van oudleiding bij de viering van 10 jaar Sint Jorisgebouw. Tijdens de Sint Jorisdag van 1980 werd het Sint Jorisbeeld in de hal onthuld door dhr. H. van Maurik en werd de kampvuurkuil in gebruik genomen. Op 10 oktober 1995 plantte mevrouw Van Maurik de eerste boom van ons “bos”;. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Sint-Jorisgebouw. Tot aan haar dood in oktober 1979 is mevrouw Van Kempen beschermvrouwe van onze groep geweest. Dit is van haar overgenomen door mev. J. Schade-van Kempen en dhr. E.H. van Kempen, de zus en de broer van Ernst van kempen. Mevrouw J. Schade-van Kempen is tot haar dood in 2001 bij officiële gelegenheden altijd aanwezig geweest.