Bestuur

Voorzitter: Ron
Secretaris: Coert
Penningmeester: Joeri
Groepsbegeleider: Dave
Algemeen bestuursleden: Heleen, Marieke en Thomas

 

Praktijkbegeleiders: Dave & Marieke
Vertrouwenspersoon: Rieke Elzerman
Redactie nieuwsbrief: Marijn en René

Beheerstichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn

Voorzitter: René
Secretaris: Marianne
Penningmeester: Sjoerd
Algemene bestuurleden: Leander, Jan Peter, Henk Jan en Thomas